กระดานข่าว/กิจกรรม
สสอ.หนองฉาง ออกนิเทศงานสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 (8 มี.ค. 2566) สสอ.หนองฉาง ออกตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2566 (27 ธ.ค. 2565) ประชุมคณะกรรมการ พชอ. เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหา คัดเลือกประเด็นขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี 2566 (21 ธ.ค. 2565) รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 โครงการรวมพลัง อสม.ส่งต่อภูมิคุ้มกัน ป้องกัน 608 ให้ปลอดภัย (2 ธ.ค. 2565) กิจกรรมโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 (26 พ.ย. 2565) รรณรงค์ฉีดวัคซีน COVID-19 และตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดพนักงานโรงงาน (23 พ.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้โชคดีเข้ารับบริการ "ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 ลุ้นโชค (1 ก.ย. 2565) บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่อำเภอหนองฉาง (18 ส.ค. 2565) รับการประเมินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (26 ก.ค. 2565) ตรวจประเมินมาตรการ COVID Free Setting โรงเรียนในเขตอำเภอหนองฉาง (29 มิ.ย. 2565)
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (สสอ.หนองฉาง) (29 ส.ค. 2566) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (สสอ.หนองฉาง) (21 ส.ค. 2566) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (สสอ.หนองฉาง) (27 ก.ค. 2566) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (สสอ.หนองฉาง) (11 ก.ค. 2566) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (สสอ.หนองฉาง) (26 พ.ค. 2566) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (สสอ.หนองฉาง) (19 พ.ค. 2566) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรนะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (สสอ.หนองฉาง) (10 พ.ค. 2566) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (สสอ.หนองฉาง) (19 เม.ย. 2566) อินโฟกราฟิก (Infographic)นโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของหน่วยงาน (19 ธ.ค. 2565) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (8 ธ.ค. 2565)
อ่านเพิ่มเติม